Zdravstvena i farmaceutska udruženja u regionu

1
10041

* Kontinuirana medicinska edukacija (KME) predstavlja stalno stručno usvršavanje medicinskih radnika i predstavlja osnovni postulat postizanja kvaliteta u svakodnevnom radu i dobijanju i obnavljanju licenca za rad zdravstvenih radnika.

Portal www.kongresniturizam.com je specijalizovan za pronalaže­nje hotela, prostora, usluga i organizaciju svih vrsta događaja. Tim Kongresnog turizma, sa preko 11 godina iskustva, stoji na raspolaganju na office@kongresniturizam.com za sve dodatne informacije, kao i pomoć pri planiranju i realizaciji događaja.

SRBIJA

1)      Lekarska komora Srbije www.lks.org.rs

2)      Srpsko lekarsko društvo www.sld.org.rs

3)      Farmaceutska komora Srbije www.farmkom.rs
4)      Farmaceutsko društvo Srbije (FDS) www.farmacija.org
5)      Udruženje Farmaceuta Vojvodinewww.ufvojvodine.org
6)      Udruženje privatnih apotekara Srbije www.spas.rs
7)      Savez Udruženja Zdravstvenih Radnika Srbije www.szr.org.rs
8)      Vojnomedicinska akademija (VMA) vma.mod.gov.rs

9) Udruženje pedijatara Srbijewww.pedijatri.org.rs

10)  Udruženje privatnih lekara Srbije  www.uplks.com

11)  Udruženje farmaceutskih tehničara Srbije-Sveti Sava www.ufts-svetisava.edu.rs

12) Udruženje kardiologa Srbije www.uksrb.org

13)  Udruženje medicinskih sestara-tehničara intenzivnih nega, anestezije i reanimacije Republike Srbije (UINARS) www.uinars.info

14)  Dijabetološki savez Srbije www.diabeta.net
15)  Društvo genetičara Srbije www.dgsgenetika.org.rs
16)  Društvo lekara Vojvodine www.dlv.org.rs

17)  Društvo medicinskih biohemičara Srbije (DMBS) www.dmbj.org.rs

18)  Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Srbije www.umsts.org

19)  Udruženje dermatoveneorologa Srbije www.udvs.org

20)  Udruženje Medikalnih Onkologa Srbije (UMOS) www.umos.org.rs

21) Udruženje za javno zdravlje Srbije www.ujzs.org

22)  Društvo psihologa Srbije www.dps.org.rs

23)  Udruženje internista Srbije www.uis.org.rs

24)  Udruženje fizijatara Srbije http://www.fizijatri.org

25)  Udruženje stomatologa Srbije www.uss.org.rs

***************************************************************************

BIH
1)      Federalno ministarstvo zdravstva www.fmoh.gov.ba
2)      Farmaceutsko društvo Republike Srpske www.farmaceutskodrustvo.org
3)      Farmaceutska komora Republike Srpske www.farmaceutska-komora.org

4)      Komora doktora medicine Republike Srpske www.komoradoktorars.org

5)      Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini www.undt.ba

6)      Udruga pedijatara u BiH www.upubih.org
7)      Udruženje inžinjera medicinske radiologije www.uvrt.ba
8)      Udruženje fizijatara Federacije Bosne i Hercegovine www.udruzenjefizijatara.ba

9)      Udruženja reumatologa Bosne i Hercegovine www.reuma.ba

10)  Udruženja ljekara porodične medicine FbiH http://www.afpfbih.org/

***************************************************************************

HRVATSKA

1) Hrvatski liječnički zbor www.hlz.hr

2)      Hrvatsko farmaceutsko društvo www.hfd-fg.hr
3)      Hrvatsko društvo farmakologa www.hdf-pharma.mef.hr
4)      Hrvatska udruga medicinskih sestara www.hums.hr
5)      Hrvatsko udruženje za klasičnu homeopatiju www.homeopatija-huklah.hr
6)      Hrvatsko udruženje za prirodnu, energetsku i duhovnu medicinu www.huped.hr
7)      Hrvatska udruga laboratorijske medicine www.hulm.hr
8)      Hrvatska sanitarna udruga www.hsudruga.hr
9)      Hrvatska Udruga Estetske Medicine www.huem.hr

10)  Hrvatska udružba obiteljske medicine (HUOM) www.huom.org

11)  Hrvatska udruga tehnologa u nuklearnoj medicini (HUTNM) www.hutnm.hr

12)  Hrvatska komora dentalne medicine www.hkdm.hr

13)  Hrvatsko reumatološko društvo (HRD) www.reumatologija.org

14)  Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize www.hsucdp.hr

15)  Hrvatsko društvo radiologa www.radiologija.org
16) Hrvatsko društvo za reanimatologiju www.crorc.org
17)  Hrvatsko gastroenterološko društvo (HGD) www.hgd.hr

18)  Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju www.hdndt.org

19)  Hrvatsko oftalmološko društvo www.irata.hr/hod

20)  Hrvatsko psihijatrijsko društvo www.psihijatrija.hr

21) Hrvatsko društvo inženjera medicinske radiologije www.hdimr.hr
22)  Hrvatsko društvo za liječenje boli www.hdlb.org
23) Hrvatsko društvo medicinskih biokemičara
23) Hrvatsko društvo medicinskih biokemičara www.hdmb.hr
24) Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju (HDBMB) www.hdbmb.hr
***************************************************************************

CRNA GORA

1)      Ljekarska komora Crne Gore www.ljekarskakomora.co.me

2)      Udruženje fizijatara Crne Gore www.fizijatri.me

3)      Udruženje hirurga Crne Gore www.udruzenjehirurgacrnegore.com

***************************************************************************

SLOVENIJA

1)      Lekarska komora Slovenije  www.szd.si

2)      Društvo porodične medicine Slovenije– Slovene family medicine society www.drmed.org

3)      Slovenačko društvo za hitnu medicinu – Slovenian society for Emergency Medicine www.ssem-society.si
4)      Udruženje bioenergetičara Slovenije www.zdruzenje-bioenergetikov.si
5)      Udruženje kardiologa Slovenije– Slovenian society of cardiology www.sicardio.org
6)      Udruženje psihoterapeuta Slovenije www.zps.ordinacija.net
7)      Slovenačko Društvo obolelih od raka  www.onkologija.org
8)      Slovenačko farmaceutsko društvo– Slovenian pharmaceutical society www.sfd.si

9)      Slovenačko Udruženje za kliničku hemiju  – Slovenian Association for Clinical Chemistry www.szkk.si

10)  Slovenačko društvo pulmologa http://www.zps-slo.si/

11)  Udruženja internista Slovenije www.zis-szd.si

12)  Udruženje multiple skleroze Slovenije www.zdruzenje-ms.si

13)  Slovenačko udruženje anesteziologije i intenzivne medicinske nege – Slovenian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine www.szaim.org

14)  Udruženje Hematologa Slovenije – Slovenian Haematological Society www.hematologija.org

MAKEDONIJA

1)      Makedonsko lekarsko društvo www.mld.org.mk

2)      Farmaceutska komora Makedonije www.fk.mk
3)      Udruženje medicinskih sestaram tehničara i akušera www.zmstam.org.mk
4)      Udrženje fizijatara Republike Makedonije www.fizijatri.org.mk

5)      Udrženje medicinske fizike i biomedicinski – Association for Medical Physics and Biomedical Engineering  www.zmfbi.org.mk

6)      Lekarska komora Makedonije  www.lkm.org.mk

7)      Udruženje ginekologa i opstetičara Makedonije www.mld.org.mk/zdrlist.php

8)      Udruženje radiologa Makedonije www.mld.org.mk/zdrlist.php

9)      Udruženje kardiologa Makedonije  www.mld.org.mk/zdrlist.php

10)   Udruženje mikrobiologa Makedonije www.mld.org.mk/zdrlist.php

11)  Udruženje psihijatara Makedonije www.mld.org.mk/zdrlist.php

12)  Udruženje oftalmologa Republike Makedonije www.mld.org.mk/zdrlist.php

13)  Udruženje neuropsihijatara Makedonije www.mld.org.mk/zdrlist.php

14)  Udruženje pedijatara Makedonije www.mld.org.mk/zdrlist.php

15)  Udruženje farmakologa Republike Makedonije www.mld.org.mk/zdrlist.php

16)  Udruženje urologa Republike Makedonije www.mld.org.mk/zdrlist.php

17)  Udruženje hirurga Republike Makedonije www.mld.org.mk/zdrlist.php

18)  Makedonsko udruženje plastičnih hirurga www.mld.org.mk/zdrlist.php

19)  Makedonsko stomatološko društvo www.mld.org.mk/zdrlist.php

20)  Udruženje lekara opšte medicine www.mld.org.mk/zdrlist.php

***************************************************************************

BUGARSKA

1)      Bugarska psihijatrijska asocijacija (BPA) www.bpabg.com

2)      Bugarska lekarska komora  www.blsbg.com

3)      Bugarska stomatološka Asocijacija www.bzs-srk.bg

4)      Bugarski savez zdravstvenih radnika www.nursing-bg.com

5)      Savez zubnih tehničara Bugarske – The Bulgarian Dental Technician Union www.szb-bg.org

6)      Nacionalna Asocijacija opšte prakse u Bugarskoj  www.nsoplb.org

7)      Udruženje endokrinologa Bugarske www.endo-bg.com

8)      Udruženje kardiologa Bugarske – Bulgarian Surgical Society www.bgss.eu/bg

9)      Udruženje neurohirurga Bugarske www.neurosurgery.bg

10)  Udruženje oftalmologa Bugarske  www.bdobg.org

11)  Bugarska Asocijacija pedijatara www.pediatria-bg.eu

12)  Bugarska asocijacija psihijatara www.bpabg.com

13)  Bugarska asocijacija radiologa www.radiologybg.org/бар

14)  Bugarsko društvo za sudsku medicinu i deontologiju www.medunion-bg.org/drujestva.aspx

15)  Bugarsko udruženje urologa www.medunion-bg.org/drujestva.aspx

16)  Bugarsko udruženje farmaceuta www.medunion-bg.org/drujestva.aspx

17)  Bugarsko udruženje dermataloga www.bg-derm.org

18)  Udruženje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bugarske www.bgsprm.com/bg

***************************************************************************

RUMUNIJA

1)      Rumunsko udruženje kardiologa – Romanian Society of Cardiology www.cardioportal.ro

2)      Udruženje lekara Rumunije – Association of Physicians of Romania www.cmr.ro

3)      Rumunska Asocijacija seksualne medicine – The Romanian Association of Sexual Medicine – www.amsr.ro

4)      Udruženje urgentne medicine Rumunije – Association for Emergency and Disaster Medicine

www.amud.ro

1)      Udruženje anesteziologa Rumunije  www.algezio.ro
2)      Udruženje za nefrologiju i vaskularnih pristupa u Rumuniji – Association of Nephrology and vascular access in Romania www.nephrovasc.ro
3)      Nacionalno udruženje Rumunije za decu i odrasle sa autizmom – National Association for Children and Adults with Autism in Romania www.ancaar.home.ro

4)      Udruženje za prevenciju osteoporoze u Rumuniji  – Association for Prevention of Osteoporosis in Romania www.aspor.ro

5)      Rumunsko Udruženje hemofilije – Romanian Association of Hemophilia www.hemofilic.ro

6)      Rumunsko udruženje urologa – Romanian Association of Urology www.aru.ro

7)      Rumunsko udruženje za promociju zdravlja – Romanian Association for Health Promotion www.arps.ro

8)      Rumunsko udruženje za proučavanje jetre – Romanian Association for the Study of Liver www.arsf.ro

9)      Rumunsko udruženje reumatologa – Romanian Society of Rheumatology www.srreumatologie.ro

10)  Rumunsko udruženje pneumologa – Romanian Society of Pneumology – www.srp.ro

11)  Rumunsko društva za socijalnu pedijatriju – Romanian Society of Social Pediatrics www.pediatriesociala.ro

12)  Rumunsko udruženje oftalmologa – Romanian Society of Ophthalmology www.oftalmologia.ro

13)  Rumunsko udruženje hematologije – Romanian Society of Hematology www.srh.org.ro

14)  Rumunsko društvo za ginekologiju i akušerstvo – Romanian Society of Gynecology and Obstetrics www.sogr.ro

15)  Rumunsko društvo za gastroenterologiju – Romanian Society of Gastroenterology www.gastrohep.ro

16)  Rumunsko udruženje za rak –  Romanian Society of Cancer www.srccjro.org

SHARE
Prethodni tekstKONGRES PERINATALNE MEDICINE I BEOGRADSKI DANI REPRODUKCIJE 2010
Sledeći tekstINFOTEH®-JAHORINA
Miona Milic
Near 10 years in events industry, as a project manager, content developer, offline and internet marketing campaigns, event manager for SEEbtm party, Editor-in-Chief of SEEbtm magazine… Professionalism, constant learning and personal, such as business upgrading, finds essential for success. Creativity in all fields is very important to her. Love to be physically active, travel, meet people and have a good time. But, beside everything, the greatest accomplishment and most important thing for her is being a MOM.

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.