Uslovi korišćenja

Ovaj “Website” (www.SEEbtm.com) kao i publikacije koje izdaje su vlasništvo firme „The Best Solutions“ koja se nalazi u Beogradu i radi marketing i prezentaciju firmi i proizvoda/usluga na Internetu. Vašim korišćenjem ovog sajta podrazumeva se da ste saglasni sa pravilima koja su definisana ovim Uslovima korišćenja, a koja se mogu promeniti bez prethodne najave.

Korišćenje sadržaja

www.SEEbtm.com sajt sadrži informacije, tekstove, fotografije, logotipe, dizajn, grafiku i druge materijale i efekte koji su zaštićeni i vlasnistvo su firme „The Best Solutons“ i privatnih ili pravnih lica.
Sve informacije na sajtu predvidjene su za pregledanje u privatne ili poslovne potrebe. Sva druga korišćenja  su zabranjena, uključujući prepravke, brisanje, prepisivanje,  prikazivanje u javnosti, kopiranje, ili bilo koja druga radnja koja nije pismeno odobrena od strane „The Best Solutions“. Materijal koji se nalazi na sajtu ne sme da se koristi u svrhe telemarketinga, direktnog marketinga, komercijalnog masovnog slanja pošte, raznih predstavnika ili spamovanje.

Ako i postoji bilo kakva dozvola za korišćenje sajta, ne uključuje se korišćenje u ilegalne radnje ili poslove kao sto su pretnje, ucene, pornografija ili zabranjeni materijal za decu. „The Best Solutions“ se potpuno isključuje iz politike i ne pripada ni jednoj političkoj partiji. „The Best Solutions“ radi isključivo poslovanje sa privrednicima, a servis je čitavoj javnosti.

„The Best Solutions“ čini sve napore da informacije koje prezentuje budu tačne i na vreme postavljene na sajt. „The Best Solutions“ dobija informacije iz raznih izvora te nema kontrolu na tačnost informacija u vreme kada se koriste, te ne garantuje i skida sa sebe odgovornost o sadržaju.

„The Best Solutions“ zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave, kao i izgleda i korišćenja sajta, ponuda proizvoda/usluga, servisa i izdavanja publikacija.
„The Best Solutions“ zadržava pravo, diskretno bez obaveza, da popravi ili ispravi greške ili dvosmisleno napisane reči u delu obaveštenja o objektu, proizvodu, usluzi ili servisu, imajući nameru da informacije budu tačne i ažurirane na vreme, ali ne odgovara za grešku ili netačnost istih.

„The Best Solutions“ ne garantuje za usluge ili proizvode koji se oglašavaju na web sajtu ili u publikaciji. Vaše je pravo da proverite sve usluge ili proizvode. „The Best Solutions“ ne snosi odgovornost za rezultat ili bilo koji gubitak nastao sa kontaktom sa ovog sajta, bilo to direktno, indirektno ili linkom sa nekim drugim sajtom na internetu.

Autorsko Pravo – Copyright

Sva prava, uključujući i pravo na prevod na bilo koji jezik, zadržava „The Best Solutions“. Ni jedan deo ovoga sajta ili publikacije ne sme biti reprodukovan u bilo kojem obliku ili na bilo koji način. Za svako nedozvoljeno korišćenje ovog sajta i publikacije, poput upotrebe isečaka u reklamne svrhe, prepisivanje ili kopiranje adresa ili drugih informacija radi objavljivanja u sličnim publikacijama ili Internetu, prodaje drugim licima, postavljanje u sisteme radi ličnih potreba ili potreba drugih osoba, biće podneta tužba nadležnom sudu radi povrede pravila o poštenoj trgovini ili izdavačkog i autorskog prava.

Za sve dodatne informacije obratite nam se putem e-maila office@kongresniturizam.com