Digitalna izdanja


SEEbtm magazine, No 1
Tema broja: Šta su zeleni susreti?
Prelistaj

SEEbtm magazine, No 2
Tema broja: Podsticajna putovanja
Prelistaj

SEEbtm magazine, No 3
Tema broja: Manifestacije i festivali
Prelistaj

SEEbtm magazine, No 4
Tema broja: Kongresi u medicini i farmaciji
Prelistaj

SEEbtm magazine, No 5
Tema broja: Sastanci licem u lice ili web sastanci
Prelistaj

SEEbtm magazine, No 6
Tema broja: Neobični prostori
Prelistaj

SEEbtm magazine, No 7
Tema broja: Tim bilding
Prelistaj

SEEbtm magazine, No 8
Tema broja: Asocijacije kao kupci u kongresnoj industriji
Prelistaj

SEEbtm magazine, No 9
Tema broja: Zadovoljstvo klijenata
Prelistaj

SEEbtm magazine, No 10
Tema broja: Kako do uspešnog događaja?
Prelistaj

SEEbtm magazine, No 11
Tema broja: Kada prestajemo da učimo?
Prelistaj

SEEbtm magazine, No 12
Tema broja: Urbano ili ruralno?
Prelistaj

SEEbtm magazine, No 13
Tema broja: Posao i zadovoljstvo
Prelistaj

SEEbtm magazine, No 14
Tema broja: Korporativni događaji
Prelistaj

SEEbtm magazine, No 15
Tema broja: Must-have za uspešne konferencije
Prelistaj

SEEbtm magazine, No 16
Tema broja: Uključite delegate u događaj
Prelistaj

SEEbtm magazine, No 17
Tema broja: Događaji – Nekada i sada
Prelistaj

SEEbtm magazine, No 18
Tema broja: Sastanci dok hodamo
Prelistaj

SEEbtm magazine, No 19
Tema broja: Moć lokalnog
Prelistaj

SEEbtm magazine, No 20
Tema broja: Svrha događaja su 5P
Prelistaj

SEEbtm magazine, No 21 – 2016
Tema broja: Ekonomija deljenja u event industriji
Prelistaj

SEEbtm magazine, No 22 – 2016
Tema broja: Odnos sa učesnicima – Ključna stvar za uspeh događaja
Prelistaj

SEEbtm magazine, No 23 – 2017
Tema broja: Kako ostaviti utisak?
Prelistaj

SEEbtm magazine, No 24 – 2017
Tema broja: Kako biti uspešan event planer?
Prelistaj

SEEbtm magazine, No 25 – 2017
Tema broja: Primena moderne tehnologije na događajima
Prelistaj

SEEbtm magazine, No 26 – 2018
Tema broja: Igraj se i uči
Prelistaj

SEEbtm magazine, No 27 – 2018
Tema broja: Personalizacija događaja
Prelistaj

SEEbtm magazine, No 28 – 2018
Tema broja: Budite drugačiji-implementirajte CSR u vaš sledeći događaj
Prelistaj

Katalog-vodič za poslovni i kongresni turizam
Jugoistočne Evrope – SEEmice 2011
Prelistaj

SEEmice katalog 2012

Vodič za poslovni i kongresni turizam regiona Jugoistočne Evrope
Prelistaj