Kontakt

The Best Solutions

Beograd, Srbija
Tel/fax: +381 11 39 60 388; +381 11 30 99 343;
E-mail: office@kongresniturizam.com
E-mail: office@seemice.com

Ivan Milić, direktor prodaje
Tel/fax: +381 11 39 60 388;
E-mail: ivan@kongresniturizam.com

Miona Milić, direktor marketinga i glavni i odgovorni urednik SEEbtm magazina
Tel/fax: +381 11 40 99 344;
E-mail: miona@kongresniturizam.com

Svetlana Gavrić, menadžer korporativnih komunikacija
Tel/fax: +381 11 30 99 343;
E-mail: svetlana@kongresniturizam.com

Mirjana Jokić, asistent za marketing i komunikacije
Tel/fax: +381 11 40 99 343;
E-mail: mirjana@kongresniturizam.com

Milica Novak, menadžer za odnose sa javnošću
Tel/fax: +381 11 40 99 343;
E-mail: milica@kongresniturizam.com