IMEX Frankfurt 2017 – Novi cilj za 2017: Novi oblik ključnih edukativnih programa

IMEX u Frankfurtu 2017

0
3711
IMEX Frankfurt
IMEX Frankfurt

Profesionalci iz oblasti kongresne industrije moći će da nauče „Kako planirati imajući u vidu dublje značenje, inovacije i uvide” u sklopu Svrsishodnih okuplja­nja (Purposeful Meetings) – nove IMEX celine koja predstavlja fokus ovogodiš­njeg IMEX­a, koji će se održati u maju.

Ova nova tematska celina – koja odražava promenu unutar indust­rije u vidu približavanja konceptu „nezaboravnih trenutaka” umesto sastanaka i „iskustava” umesto do­gađaja – biće predmet preispitiva­nja tokom trajanja sajma, koji se održava od 16. do 18. maja 2017. godine.

Pored toga, sadržaj će obuhvatiti edukativni program i deset segme­nata, brojne prilike za umrežavanje i sveobuhvatnu izložbu.

Carina Bauer, generalna direktorka IMEX grupe, objašnjava: „Svi or­ganizatori kojima je stalo do svoje profesije i koji istinski žele da imaju konkurentnu prednost rado će po­svetiti punu pažnju tematskoj celini Svrsishodna okupljanja u okviru Talking Point-­a. U centru naše pažnje uvek će biti spajanje kupaca i pružalaca usluga licem u lice, na najefikasniji i najprijatniji mogući način. No, sa strateške tačke gle­dišta, postojanje godišnje IMEX tematske celine, tj. naslovne teme, obezbediće dodatnu neposrednost, stabilnije usmerenje i jasniju razliku između svakog izdanja događaja iz godine u godinu.“

Novost je i to što je IMEX Grupa zaključila trogodišnji sporazum sa fondacijom EventCanvas.org koji IMEX­-u omogućava da određenim učesnicima ponudi Event Design
Certification.
Trening za dobijanje sertifikata će biti besplatan i obezbediće organi­zatorima iz celog sveta zajednički jezik za osmišljavanje događaja koji su još inovativniji – ali i svrsishod­niji.

IMEX Frankfurt
IMEX Frankfurt

Ponedeljak: ciljana i inspirativna edukacija

Event Design Certification je deo novog predsajamskog obrazovnog programa koji će se održati u po­nedeljak 15. maja, dan pre sajma. Ovaj besplatni trening koji je otvo­ren za sve, uključiće pet osnovnih segmenata koji se tiču osmišljava­nja događaja, budućih trendova i edukacije dobavljača.

Popularni Association Day takođe će se održati dan pre sajma, uz besplatan i prilagođen edukativni sadržaj, namenjen isključivo pro­fesionalcima iz udruženja.

IMEX Association Day je redizajni­ran za 2017. godinu, a obuhvatiće nov segment Upravljanje udruženjima (Association Management Stream), koji obrađuje teme kao što su razumevanje razloga za na­puštanje organizacija od strane čla­nova i načine za njihovo odvraćanje od toga. Sada postoje dva segmen­ta u sklopu „Okupljanja i događaja“ (Meetings & Events Streams (A i B)) koja se bave pitanjima kao što su uvećavanje učestvovanja članova na događajima, kao i identifikova­nje novih sponzora i ostvarivanje kontakta sa njima.

Exclusively Corporate, događaj po­svećen korporativnim organizatori­ma koji je takođe dobio novo ruho za ovogodišnji #IMEX17 u Frank­furtu. Skrojen tako da odgovori na pojedine izazove sa kojima se suočavaju organizatori, ovaj dan je zamišljen kao celodnevno umrežavanje i besplatna edukacija na teme kao što su povraćaj investicija, kreativni formati događaja, nove tehnologije, bezbednosni rizici i udruživanje destinacija i trendova.
Posle niza grupnih sesija, edukacija se grana na dva toka. Jedan se od­nosi na sesije na temu strateškog upravljanja globalnim programima za iskusnije event profesionalce,
a druga na operativna pitanja sa kojima se susreću event menadžeri.
Emanuel Caprarelli, organizator događaja u italijanskoj kompaniji CROMSOURCE koji je prisustvovao prošlogodišnjem događaju, ističe sledeće: „Ovaj događaj treba da nas natera na razmišljanje. Da nas podseti da ne smemo da se držimo isključivo svog načina rada. Još jedan plus je upoznavanje novih ljudi. Održavam kontakt sa ljudima koje sam upoznao na događaju pre dve godine, a danas smo se i ponovo videli.“

IMEX Frankfurt
IMEX Frankfurt

Više izlagača

Sam IMEX pruža širok spektar pos­lovnih prilika i inspiraciju uz nove izlagače među kojima su Saudijska Arabija, Meet Puerto Rico, Barselo­na, Vienna House Hotels i Choose
Chicago. Izlagači sa proširenim štandovima uključuju Tourism New Zealand, Royal Caribbean Interna­tional, Litvaniju, Sloveniju, Accor i Njujork. Uz najveći broj profila izlagača iz svih sektora globalne kongresne industrije, kupci imaju priliku da saznaju više o 3.500 svetskih organizacija, najnovijim trendovima i stotinama stručnjaka za organizaciju na jednom mestu.
U kombinaciji sa više od 200 prilika za umrežavanje sa profesionalcima koji se nalaze na višim položajima i društvenim događajima koji uklju­čuju Site Nite Europe, CIM­-Clubbing i IMEX gala večeru, sve ovo čini tri inspirativna i produktivna dana.

Mark Abbott, direktor operacija iz američke grupacije Abbott Travel Group koji je i prošle godine posetio sajam rezimira: „Moja poseta IMEX sajmu bila je izuzetno plodonosna.
Pored 28 sastanka tokom tri dana, uspeo sam da pokrijem više sadrža­ja i dobijem više informacija nego što sam mislio da je uopšte mogu­će. Ne postoji nijedno mesto gde može da se obavi toliko posla za tako kratko vreme kao ovde.”

Registrujte se besplatno na www.imex-frankfurt.com

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.