4. MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA O EKONOMIJI I MENADŽMENTU

Datum/Vreme
Datum - 19/03/2020
All Day


Mesto: Ljubljana, Slovenija

Prostor: Hotel M

Kratak opis:

Ova konferencija ima za cilj uspostavljanje i proširenje međunarodnih kontakata i saradnje između regiona i zemalja. Glavni zadatak konferencije je pružiti stručnjacima ohrabrujuće i podsticajno okruženje u kome oni mogu prezentovati rezultate svojih istraživanja naučnoj zajednici i široj javnosti. Samo neke od tema koje će biti obrađivane na konferenciji su bankarstvo u digitalnom okruženju, globalne metode e­poslovanja, poslovni zakoni i etika i novi me todi vođenja, upravljanja i inovacija.