KOJI STE VI TIP POSLOVNOG PUTNIKA?

0
2777
Businessman_Sit_In_His_Baggage

Poslovni putnici teže da spoje svoja poslovna putovanja sa odmorom.

Ova činjenica otkrivena je u istraživanju koje je inicirano od strane preduzeća Egencia, a sprovela ga je kompanija za ispitivanje tržišta Strategy One. Kompanija je anketirala 2.400 ispitanika u Francuskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, SAD-u i Kanadi između maja i jula 2008. godine.

Businessman_With_Travel_Luggage

Prema rečima Žan-Pjer Remija (Jean-Pierre Remy), direktora preduzeća Egencia, današnji poslovni putnici su veoma zauzeti ljudi koji pokušavaju da uravnoteže svoje lične i profesionalne potrebe. Većini poslovnih putnika dopadaju se poslovna putovanja, a 85 odsto tvrdi da su putovanja razlog zbog čega vole svoj posao. Međutim, postoje razlike u mišljenjima pojedinih poslovnih ljudi. Istraživači su izdvojili šest različitih grupa poslovnih ljudi.

Prva i najveća grupa je grupa putnika koji su „gladni iskustva“. Trideset i devet odsto ispitanika pripada ovoj kategoriji. Oni se trude da uključe onoliko slobodnog vremena koliko mogu u svoj raspored i koriste ga za istraživanje novih destinacija. Ovi putnici uživaju u fotografisanju i šopingu dok su na poslovnom putovanju. Grupa putnika „gladnih iskustva“ najbrojnija je među francuskim ispitanicima (44 odsto).

Dvadeset i tri odsto ispitanih su „hiper-povezani“ putnici. Poslovni ljudi u ovoj grupi vole da razvijaju poslovne mreže i ne uživaju nužno u poslovnim putovanjima. Ovi ljudi ostaju fokusirani na svoje poslove i obično nose BlackBerry i laptop opremljen sa WiFi-jem, kako bi ostali u kontaktu sa poslovnim mrežama. U ovu grupu više spadaju visoki menadžeri, nego zaposleni na nižim pozicijama.

Putnici „svesni troškova“ su treća grupa po veličini. Četrnaest odsto ispitanika spada u ovu grupu. Putnici koji brinu o trošku uglavnom rade za manje kompanije, a utrošeni novac je ključni prioritet na svakom poslovnom putovanju. Najviše putnika „svesnih troškova“ bilo je među britanskim poslovnim putnicima (17 odsto).

Businessman_Sit_In_His_Baggage

Tri manje grupe putnika izdvojene su u ostalih dvadeset i četiri odsto ispitanih.

Tako se izdvaja grupa putnika „fokusiranih na svoj dom“, koju čine ljudi sa malom decom i putnici između 36. i 45. godine života. Putnici fokusirani na svoj dom najmanje uživaju u putovanjima od svih ispitanih. Za „sezonske“ putnike (6 odsto) putovanje je rutina, jer imaju oko 25 poslovnih putovanja godišnje. Najmanja grupa putnika su „zeleni“ (1 odsto) koji putuju avionom samo ako ne postoji nijedna druga opcija. Oni ulažu u smanjenje CO2 emisije, kako bi kompenzovali za svoj put. Ova grupa ima tendenciju rasta.

SHARE
Prethodni tekstKurs Međunarodne asocijacije za marketing destinacija (DMAI) u Beogradu
Sledeći tekstUroš Parlić, GM Easy Travel agencije
Miona Milic
Near 10 years in events industry, as a project manager, content developer, offline and internet marketing campaigns, event manager for SEEbtm party, Editor-in-Chief of SEEbtm magazine… Professionalism, constant learning and personal, such as business upgrading, finds essential for success. Creativity in all fields is very important to her. Love to be physically active, travel, meet people and have a good time. But, beside everything, the greatest accomplishment and most important thing for her is being a MOM.