ICEBSS 2016 konferencija održana u Sarajevu

0
1116

ICEBSS 2016 – Međunarodna konferencija o ekonomiji, poslovnom  menadžmentu i društvenim naukama održana je u Hotelu Hollywood u Sarajevu od 05. do 09. oktobra.

Fokus konferencije bio je na ekonomiji, poslovnim i društvenim naukama  koje obuhvataju javnu upravu, političke nauke, itd.
Cilj konferencije je da okupi vodeće akademike, kreatore politika, neza­visne naučnike i istraživače kako bi podelili svoje znanje, nove ideje, kao i da razgovaraju o budućem razvoju.
Drugi cilj konferencije je da pruži priliku mladim istraživačima, akadem­icima i praktičarima za upoznavanje i interakciju sa članovima unutar i izvan svojih konkretnih disciplina.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.