Kongres radiologa Srbije sa međunarodnim učešćem

0
94
Galleria Congress Hotel

Sekcija za radiološku dijagnostiku Srpskog lekarskog društva i Udruženje radiologa Srbije organizuju četvrti put Kongres radiologa Srbije sa međunarodnim učešćem, koji će se održati 9 – 11. novembra 2017. godine na Zlatiboru.

Ovaj kongres organizovan je sa ciljem razmene znanja i iskustava na svim nivoima zdravstvene zaštite i nudi sveobuhvatan pristup radiologiji, kao multidisciplinarnoj nauci i neizostavnom segmentu rada svake zdravstvene ustanove i svakog oblika medicinskog
delovanja. Naučni odbor Kongresa planira da kroz izlaganja više od 70 domaćih i stranih eksperata definiše odgovore na pitanja koja se postavljaju u svakodnevnom radu, prikaže novine u radiologiji i predstavi originalne naučne radove. Takođe, biće organizovane radionice sa ciljem praktične primene savremenih principa u ovoj oblasti medicine. Kongres je organizovan u hotelu Palisad.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here