20. KONGRES LEKARA SRBIJE

Datum/Vreme
Datum - 29/05/2020 - 30/05/2020
All Day


Mesto: Beograd, Srbija

Prostor: Kongresni centar Sava centar

Kratak opis:

Jubilarni 20. kongres lekara Srbije organizuje nekoliko sekcija Srpskog lekarskog društva u saradnji sa udruženjima lekara i vodećim zdravstvenim institucijama u Srbiji. Glavne teme Kongresa su iz oblasti dečje medici ne, kardiologije, nefrologije, stomatologije, urologi je, hirurgije. Mnoge od tih tema zahtevaju multidisciplinarni pristup, a veći broj predavanja biće posvećen najsa vreme nijim dostignućima u medicini za koja su zain teresovani svi lekari.