7. Hrvatski psihijatijski kongres

Datum/Vreme
Datum - 24/10/2018 - 27/10/2018
All Day


Prostor: Hotel Amadria Park – 4 opatijska cvijeta, Opatija, Hrvatska

Web: www.7psihijatrijski-kongres2018.org

Kratak opis:

Na kongresu će se govoriti o svim psihijatrijskim oblastima i biće predstavljeni rezultati najnovijih stručnih istraživanja.

Kongres će biti održan pod motom „Hrvatska psihijatrija početkom 21. stoljeća“, time pozivajući da se istraživanja ne ograniče samo na poslednje godine, nego da se u izlaganjima treba osvrnuti i na sve što se u psihijatriji događalo od početka ovog veka. Na kongresu će se govoriti o svim psihijatrijskim temama i uspesima koji su postignuti na planu lečenja i rehabilitacije kao i celokupnoj zaštiti pacijenata.