AGROSYM 2019

Datum/Vreme
Datum - 03/10/2019 - 06/10/2019
All Day


Mesto: Jahorina, Bosna i Hercegovina

Prostor: Hotel Termag

Kratak opis:

Agrosym je, već deset godina, godišnja platforma za međunarodnu naučnu raspravu o polјoprivredi, prehrani, ruralnom razvoju, šumarstvu i ekologiji.

Ovaj događaj predstavlјa dobru priliku za razmenu ideja, jačanje postojećih i stvaranje novih akademskih mreža, kao i za podsticanje dijaloga između akademske zajednice, javnih institucija, privatnog sektora i organizacija civilnog društva po pitanju najnovijih globalnih i regionalnih trendova u agro-prehrambenom sektoru. Važno je naglasiti da naučni odbor čine naučnici sa svih kontinenata, što ovom skupu daje snažan međunarodni pečat i naučni kredibilitet, a protekle godine bilo je 1.200 učesnika.