Kopenhagen ima novu „Destination″ strategiju za kongresni turizam

0
32
Galleria Congress Hotel

Kongresni biro Kopenhagena i model za povezivanje destinacija pod imenom “Meetingplace“ su lansirali novu strategiju za kongresni turizam  – Kopenhagen označava biznis.

Težeći ka tome da budu jedni od najboljih, naprofesionalnijih i najpouzdanijih poslovnih destinacija na svetu, okrenuli su se ka ispunjavanju klijentovih potreba u potpunosti. Jedan od ključnih elemenata je izgradnja većeg angažovanja društva kroz ojačavanje saradnje između stejkholdera – građana, naučne zajednice i fondacija.

Glavni grad Danske, Kopenhagen, takođe je lansirao novu „Destination″ strategiju za period od 2017-2020. godine sa ciljem da ljudi širom sveta više dele i ohrabruju posetu ovoj, svakako, interesantnoj destinaciji.

Tačka uporišta ove strategije jeste „localhood″, tj. „lokalnost″. Ovaj termin je zapravo dugoročna vizija koja uključuje sve vrste promocije destinacija koje su bazirane na lokalnim stvarima – onim koje je čine autentičnom i svemu onome gde su ljudski međusobni odnosi stavljeni u centar pažnje. Lokalno stanovništvo i posetioci ne samo da treba da ko-egzistiraju, već se pozivaju na interakciju i deljenje iskustva koje ta lokalnost podrazumeva.

NEMA KOMENTARA

LEAVE A REPLY